kantoorgebouw – Vianen

Aan de rand van een bedrijventerrein in Vianen grenzend aan de weilanden is dit kantoorgebouw gebouwd. Het gebouw heeft een flauwe dakhelling om zo de overgang tussen bedrijfsgebouwen aan de voorzijde en boerderijen aan de andere zijde geleidelijk te laten verlopen.

De gevels van het gebouw zijn bekleed met verticale houten delen. Halverwege de zijgevel is de entree gesitueerd. We komen hier het gebouw binnen in een centrale hal met vide. In de midden zone van het gebouw zijn drie houten ‘blokjes’ geplaatst. Deze zijn aan de buitenzijde bekleed met houten delen. In deze ‘blokjes’ zijn de nevenfuncties zoals toiletten, technische ruimten en voorraadruimten gesitueerd.

In het midden van het gebouw loopt een verdiepingsvloer van voor naar achter. De onderverdeling in ruimten bestaat uit glaswanden waardoor er een open structuur in het gebouw ontstaat.

Zeerover architecten
Kerkweg 9
3701HD Zeist
030 7370245

Zeerover - architectuur en interieur